Mikä ihmeen Voset?


Voset on lyhenne sanoista: varkautelaisten osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisen tuki.

Hankkeella tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työikäisten henkilöiden osallisuutta, työ- ja toimintakyvyn kehittymistä sekä työllistymistä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ovat mm. pitkään työttömänä olleet, romanit, maahanmuuttajat sekä muut vähemmistöt. Työelämän ulkopuolella olevia ovat mm. sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi työelämästä sivuun jääneet.


Hankkeen tavoitteena on vähentää edellä olevien kohderyhmien syrjäytymistä, tukea heidän yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuuttaan sekä parantaa työllistymistä. Hankkeen tarkoituksena kehittää ja tarjota kohderyhmille erilaisia matalan kynnyksen toimintoja ja palveluja laajan toimijaverkoston avulla.

Toimijaverkostoon on tarkoitus koota erityisesti sellaisia kansalaistoiminnan toimijoita, jotka toimivat edellä mainittujen kohderyhmien kanssa. Lisäksi toimijaverkostossa ovat mukana ainakin TE-toimisto, TYP ja Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä työllisyysyksikkö.


Verkostomaisen työskentelyn tavoitteena on se, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt voivat saada tukea ja ohjausta paikallisilta yhdistyksiltä hyvin monenlaisiin palvelutarpeisiinsa. Tämä edellyttää sitä, että paikalliset yhdistykset ja muut toimijat tuntevat toistensa toimintaa ja palveluja, sekä sitä, että yhteistyökäytännöistä ja paikallisesta työnjaosta on sovittu.

Hankkeen yksi keskeinen uutuus- ja lisäarvo on se, että nyt paikalliseen toimijakenttään on tulossa kaksi aivan uudenlaista toimijaa. Varkauden Seudun Työnhakijat ry:n ja Varkauden Romaniyhdistys ry:n tavoitteena on hankkeen tukemana käynnistää yhdessä uudenlainen matalan kynnyksen monikulttuurinen kohtaamispaikka hankkeen kohderyhmille.

Kohtaamispaikan avulla on mahdollista tukea kohderyhmien osallisuutta, kulttuuri-identiteettiä, työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä. Kohtaamispaikka on paikallisesti uudenlainen tapa tavoittaa erilaista tukea tarvitsevat henkilöt. Suunniteltu toiminta lisää ja monipuolistaa em. kohderyhmille nykyisin tarjolla olevia palveluja sekä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia eri toimijoiden keskinäiseen yhteistyöhön.